Hvorfor er egenrevisjon viktig?

Egenrevisjon er en enkel måte for produsentene for å forsikre seg om at de følger alle lover og regler som gjelder for deres produksjon. Gyldig egenrevisjon viser at de arbeider med mattrygghet og dette er en sikkerhet for handelen, restauranter og forbrukere.

Her er noen erfaringer rundt egenrevisjonen fra både innkjøpere og produsenter.

Image of Gunnar Møller Syversen fra COOP

Gunnar Møller Syversen fra COOP

- Lokalmat har i mange år vært en strategisk viktig del av Coop sitt engasjement for å sikre lokale arbeidsplasser, lokal produksjon og levedyktige lokalsamfunn. Coop går ikke på kompromiss med kvalitet & kvalitetssikring ved registrering av lokalmatprodusenter, og vi stiller de samme kravene om de leverer til en butikk eller til ett geografisk område. Alle produsenter må registrere firma i Lokalmat.no og utføre egenrevisjon. Egenrevisjon skal oppdateres hvert år og oppdatert revisjon må fremlegges ved forespørsel. Produsenter skal også ved henvendelse stille seg positivt til eksternrevisjon av bedriften fremlegges.
Erik Johansen fra Lykkemat

Erik Johansen fra Lykkemat

- Egenrevisjonen er for oss et viktig verktøy for å sikre mattryggheten og for å kunne garantere en gjennomgående høy kvalitet fra råvarene ankommer produksjonen til det ferdige produktet ligger i butikkhyllene.
Vigdis V. Hvidsten, kvalitetsansvarlig hos Spesialgrossisten

Vigdis V. Hvidsten, kvalitetsansvarlig hos Spesialgrossisten

- For Spesialgrossisten er Lokalmat.no vårt grunnlag for godkjennelse av leverandører på lokalmat. Alle kontrolleres på Lokalmat.no og revisjonsrapporter fra både intern og ekstern revisjon av IK-Mat system gjennomgås. Spesialgrossisten må være helt sikker på at mattrygghet er ivaretatt hos alle våre lokalmatleverandører før vi lanserer varer hos kjedene og blir stående som ansvarlig for mattryggheten ovenfor våre kunder. Lokalmat.no gir oss denne tryggheten. I tillegg er det for Spesialgrossisten viktig at ved arbeid med egenrevisjon og sjekkliste så tilegner lokalmatleverandørene seg viktig kompetanse som igjen styrker bedriften og til å produsere trygg mat.

image