Illustrasjonsbilde

Dette er Lokalmat.no

Her har vi samlet den norske lokalmaten som er laget av lokalmat- og drikkeprodusenter som kan dokumentere at de følger kravene til trygg mat og arbeidsmiljø. Lokalmat.no er et møtested mellom lokalmatprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.


Lokalmat.no

Er et samlingssted der de som produserer lokalmat møter de som kjøper lokalmat. Vi skal bidra til å gjøre det enklere for lokalmatprodusentene å holde oversikt over de norske kravene som stilles for å lage trygge varer, men også gjøre det enklere for de profesjonelle innkjøperne å finne den trygge lokalmaten. På lokalmat.no finner du relevante kurs og kompetansetilbud fra de fem kompetansenettverkene og Stiftelsen Norsk Mat.

Lokalmat.no er et offentlig-privat samarbeid og drives med midler fra både jordbruksoppgjøret og fra private aktører. En styringsgruppe setter hvilken retning lokalmat.no skal utvikles i, og en faggruppe med setter sjekklisten som skal hjelpe produsentene med å følge lovkrav, samtidig som de enkelt kan dokumentere arbeidet sitt til innkjøpere.

Produsenter

Alle produsenter på lokalmat.no har gjennomført egenrevisjon, lagt opp en egen profil og produkter. For å være synlig på lokalmat.no kreves at alle tre punktene er oppfylt. Videre finnes det råd, tips, veiledning og aktuelle saker innen lokalmat. Mange innkjøpere bruker lokalmat.no for å kvalitetssikre produsenter og/eller lete etter nye produkter. 

Fakta om Lokalmat.no

  • Ble startet i 2015
  • Samarbeid mellom det offentlige og private aktører

Kontakt oss gjerne

Stiftelsen Norsk Mat

Møllergata 16
0179 Oslo

E-postadresse

lokalmat@norskmat.no

Telefon

24 14 83 00


Innkjøpere

Det enkleste stedet å finne nye produkter og produsenter i lokalmat-Norge er på Lokalmat.no. Innloggede innkjøpere får oversikt over egenrevisjonsstatus på produsenter dette sikrter at du som innkjøper kan være trygg på varene du kjøper. Både for en innkjøper som selger lokalmat i butikken, eller spisestedet som har lokalmat på menyen, er det nødvendig å ha god kontroll på leverandører. Lokalmat.no er en enkel måte å sikre at også de minste leverandørene leverer trygg mat i henhold til regelverket.

"Mattrygghet er helt essensielt – vi tenker ikke på det før vi blir syke. Heldigvis er vi bortskjemte med mattrygghet, men det kommer ikke av seg selv."
Bilde - Nina Sundqvist, adm dir. Stiftelsen Norsk Mat.

Nina Sundqvist, adm dir. Stiftelsen Norsk Mat.