Produsentnettverk

Sammen er vi sterkere, det er tanken bak produsent-nettverk. Nettverkene er ofte basert på geografi, og er et viktig bidrag i både salg og distribusjon av lokalmat.

image