GODT LOKALT AS

Godt Lokalt er et verdibasert konsept som styrer mot optimal forvaltning av mat & drikke. Vårt mål er å være en serviceorientert og fullverdig leverandør av varer innenfor alle varegrupper. På beste måte vil vi ivareta den lokale matkulturen og være en bidragsyter som har som visjon å bygge opp under våre produsenters unike produkter, verdier og gode historier. Vi vil gjøre det mulig for alle som ønsker det å sette lokalmat på menyen. Sammen er vi best.

Spesialgrossisten AS er den salgs- og distribusjonskanal kjedene foretrekker for lokal og kortreist mat. Vi opererer som et supplement til de store kjedenes egne grossist funksjoner nesten over hele Norge!

Vårt partnerskap med kjedene gir småskalaprodusenter mulighet til å komme inn i dagligvarekjedenes hyller på en lønnsom og effektiv måte, og med høy grad av service. Synergieffektene for kjedene blir også store når utvalget av lokal og kortreist mat får samlet logistikk. En bil – en faktura! Spesialgrossistens fokus på kompetanse, kvalitet, rutiner og matsikkerhet sikrer også lokal og kortreist mat god oppfølgning i butikk.

Våre effektive rutiner og systemer er bygget for å tilpasse seg produsenters kapasitet og ambisjon enten disse er på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Spesialgrossisten AS har tatt på seg rollen som brobygger mellom produsentene av lokal og kortreist mat og markedet. Våre systemer gjør det enkelt for produsenter å tilfredsstille kjedenes krav.

Dette koordinerer Spesialgrossisten gjenom sitt kjedekontor, der vi har bygget en 10årig kompetanse og bistand til hjelp for alle produsentene.

Daglig Leder Stian Nordhaug, Tlf 33 11 81 11. post@spesialgrossisten.no

Web: www.spesialgrossisten.no

Alle produkter tilknyttet GODT LOKALT AS

Laster

image