Bedre synlighet

På Lokalmat.no kan du vise frem dine produkter til innkjøpere over hele Norge. Du er selv ansvarlig for å registrere produkter og holde dem oppdatert.

Som registrert  lokalmatprodusent i Lokalmat.no blir du mer synlig for potensielle kjøpere. Du får din egen profil som du på en rask og enkel måte kan oppdatere.

Enklere kontroll på regelverk

Du vil gjennom egenrevisjonen du gjennomfører i Kvalitetsystemet i landbruket (KSL) kunne dokumentere at du følger de lover og regler som kreves i lokalmatproduksjon og at du produserer trygg mat. 

Samtidig tar du en avsjekk av ditt eget internkontrollsystem, dette er den enkleste, og billigste måten å få oversikt over lover og regler. Og hvordan ditt system er i forhold til kravene.

 

Klikk herfor registrering - følg instruksjonene


Les mer om hvilke krav som settes til produktene