OPPDAL SMAK AV FJELL

Det beste fra Oppdalsfjella på ett fat.

Lokale mat og drikkeprodusenter jobber sammen for å fremme lokalt mathåndverk fra Oppdalsregionen under en samlet merkevare: OPPDAL SMAK AV FJELL.

Oppdalsregionen forbindes gjerne med renhet, frisk og klar luft, kalkholdig jord, næringsrikt, gresset vokser sent, urter, rene bekker. 

Her gjelder ikke korteste vei fra bås til bord. Her brukes tid for å ta med smaker fra toppen av fjellet, fra bekkene opp fra jorda og ut i enga. Maten fra regionen har ikke rast forbi, men brukt tid og tatt med seg alle smaker fra fjellet.

Oppdalsregionen anses for å ha usedvanlig god beitemark (ref. Yngve Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap). Fjellet og håndverket har gitt en rikere og renere smak enn den du finner i mat fra andre steder.

Merkevaren Oppdal – smak av fjell er en garanti for at produktet har en geografisk tilhørighet til Oppdalsregionen og bærer med seg de unike kvalitetene som fjellet har gitt. 

Produsenter tilknyttet OPPDAL SMAK AV FJELL

Produkter tilknyttet OPPDAL SMAK AV FJELL