Med over 3000 produkter fra over 650 produsenter, er Lokalmat.no den største oversikten over lokal mat og drikke i Norge. Her får du en oversikt over alle produsenter og produkter som er registrert på Lokalmat.no, og mulighet til å registrere seg som produsent eller innkjøper.  

Da Lokalmat.no ble etablert i 2015, var målet om å samle lokalmat fra hele Norge på ett sted. Det var også ønskelig at det skulle være et møtested mellom produsenter av lokalmat og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.

  • Lokalmat.no har to mål. Vi skal bidra til å gjøre det enklere for lokale matprodusenter å ha oversikt over de norske kravene som stilles for å lage trygge varer. I tillegg skal vi bidra til å gjøre det enklere for profesjonelle innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet å finne den trygge lokalmaten, forteller Petter Bjørgan som er fagsjef Lokalmat i Stiftelsen Norsk Mat.
Screenshot_3.png


Nødvendig med egenrevisjon for å bli godkjent 

For å være synlig som produsent på Lokalmat.no kreves det at tre punkter er oppfylt: Gjennomført egenrevisjon, oppdatert egen profil og informasjon om egne produkter er lagt inn på nettsiden.  

  • Egenrevisjon er et grunnleggende premiss for lokalmat.no. Det er fordi dette er en enkel måte for produsentene å forsikre seg om at de følger alle lover og regler som gjelder for deres produksjon. Det er også gjennom egenrevisjon Lokalmat.no får dokumentasjon på hvordan produsenter
  •  jobber med trygg mat, fortsetter Bjørgan. 

Det er en faggruppe som setter sjekklisten som skal hjelpe produsentene med å følge lovkrav, samtidig som de enkelt kan dokumentere arbeidet sitt til innkjøpere. 


Tilbyr kurs og rådgivning  

Lokalmat.no er også Norges kompetanseplattform for lokale produsenter av norsk lokalmat. Vi ønsker å heie fram lokale matprodusenter, og bidrar med å skape nytteverdi for både produsenter og innkjøpere. Derfor tilbyr vi relevante og tilpassede kurs og kompetansetilbud for produsenter av norsk lokalmat.  

  • Lokalmat.no tilbyr også rådgivning til produsenter av norsk lokalmat. Dersom man trenger en sparringspartner eller konkret hjelp med utvikling eller utfordringer, kan “besøksdag” være det man trenger, forteller Bjørgan. 

På en besøksdag møter man en eller flere fra Stiftelsen Norsk Mat som kan bistå med akkurat det man trenger. Vi treffes enten digitalt eller fysisk, og alle produsenter med mindre enn ti årsverk kan søke om hjelp. Tjenesten er kostnadsfri og innebærer inntil åtte timer rådgivning. 

Les mer om besøksdag her