En komplett og synlig profil på Lokalmat.no er avgjørende for å nå ut til profesjonelle innkjøpere og kunder. 

Nedenfor følger en enkel oppskrift for å gjøre din profilside synlig og bedre.

Hvis profilen din ikke er synlig, kan det skyldes noen vanlige årsaker. Her vil vi gå gjennom hvorfor profilen din kan være usynlig, og hvordan du kan løse dette problemet.

Vanlige årsaker til usynlig profil

Din profil kan være usynlig av følgende årsaker:

  • Manglende profilbilde
  • Ikke publiserte produkter
  • Manglende egenrevisjon
  • Ufullstendig profilinformasjon


Følg disse trinnene for å fullføre profilen din og gjøre den synlig
 

Logg inn på Lokalmat.no og skriv inn dine detaljer

Bilde4.png

 

Her ser dere toppmenyen. Sjekk startsiden - trykk på "Min side"

Bilde3.pngPå “Min side” finner du fire kulepunkter. Når alle fire kulene er grønne med en V, er profilen din synlig på Lokalmat.no. Røde kulerpunkter med + betyr at du må gjøre noe, og gule kulepunkter venter på godkjenning fra oss.

Bilde2.png

Oppdater profilinformasjonen

Klikk på "Firmaprofil" i toppmenyen og rediger informasjonen. Fyll ut de manglende feltene som beskrivelse, kontaktinformasjon og dine matpreferanser.

 

Last opp et profilbilde

Et godt profilbilde gjør profilen din mer attraktiv og troverdig. Bruk f.eks logo eller produkt med godt synlig logo. Uten profilbilde vil ikke profilen din bli godkjent og publisert.

 

Publiser dine produkter

Sørg for at alle produkter er publisert eller lagt til for publisering. OBS - Uten profilbilde vil produktene ikke bli godkjent og synlige for kundene.

 

Gjennomfør egenrevisjonen

Fullfør egenrevisjonen! Den skal gjøres årlig. Merk at dersom du er en sertifisert virksomhet eller kun har leieproduksjon (at andre produserer for deg), skal du ha en annen sjekkliste. Dette kan endres i firmaprofilen din.

Bilde1.png

Følger du disse stegene vil du få en flott - og ikke minst - synlig profilside på Lokalmat.no


Om du ikke ønsker å være oppført i Lokalmat.no må du sende epost til: lokalmat@norskmat.no - husk firmanavn og org.nummer.