Sjekklisten, som er utarbeidet av Faggruppe Lokalmat, brukes i den årlige egenrevisjonen som må gjennomføres av alle lokalmatprodusenter som er registrert på Lokalmat.no. 

«Sjekklista spiller en viktig og nødvendig rolle i å sikre at produsentene oppfyller nasjonale krav til mattrygghet og næringsmiddelhygiene», sier Bjørgan.

Sjekklista har fått strengere krav til dokumentasjon, særlig for bedrifter som håndterer næringsmidler av animalsk opprinnelse. Et annet sentralt element i den oppdaterte sjekklisten er større fokus på internkontroll og HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) systemer. 

«Vi har nå inkludert detaljerte krav til hvordan kritiske kontrollpunkter skal overvåkes og administreres, samt utarbeidelse av risikovurderinger for hvert trinn i produksjonsprosessen», sier Bjørgan videre.

Sjekklisten understreker også betydningen av opplæring og ansvarlighet blant ansatte, med krav om klar dokumentasjon på ansvar og overvåkingssystemer. 

«Vi mener disse endringene ikke bare vil forbedre sikkerheten og kvaliteten på lokalmatprodukter, men også forenkle revisjonsprosessen for produsenter, slik at de kan fokusere mer på selve produksjonen og mindre på papirarbeidet» avslutter Bjørgan. 

Med en veiledning som nå er mer omfattende, er målet å gjøre regelverket mer tilgjengelig og forståelig for alle nivåer av virksomheter innen lokalmatproduksjon.