Kurs og kompetansepåfyll

Vi samler inn kurs fra kompetansenettverkene for lokalmat og oss selv slik at du kan gå ett  sted for å finne alt av relevant kompetansepåfyll.

Enklere bildeopplasting

Vi har gjort det lettere å laste opp og legge inn bilder, vi tillater nå også bilder i portrettformat, dette vil gjøre det enklere og mer fleksibelt.

Selgende side rettet mer mot forbruker

Du kan nå opprette din egen historie på lokalmat.no, her kan du bedre presentere deg og din produksjon på en visuell og selgende måte, historien må godkjennes av Norsk Mat før den vil være synlig for andre.

 

Nye krav til deg som produsent

I forbindelse med oppdateringen strammer vi også inn en del på lokalmat.no, det blir strengere krav til hva som skal til for å være synlig. De nye kravene trer i kraft 15. juni i år. Alle produsenter som står i fare for å miste synlighet på lokalmat.no vil få eget varsel om dette på epost. De nye kravene er:

  • Profilbilde

Alle produsenter må ha bilder på profilen sin og produkter, uten bilder Oppleves lokalmat.no mangelfullt og lite givende for besøkende.

  • Tekst

Det blir nå et krav om at alle produsenter må ha en tekst som forklarer og forteller litt om hvem de er og hva de produserer. Teksten må være minst 300 tegn.

  • Produkter publisert

Produsenter uten publiserte produkter vil også miste synlighet på lokalmat.no, uten produkter er det lite å søke på for innkjøpere og du vil få lite utbytte av å være på lokalmat.no, derfor vil det fra 15. juni bli krav om publiserte produkter

  • Godkjent lokalmatprodukt

Produsenter som ikke har publisert ett eller flere produkter som er i henhold til lokalmat-definisjonen vil ikke lenger være synlige for alle. Innkjøpere kan velge å vise disse produsentene og kan fortsatt bruke lokalmat.no som kvalitetssikringssystem, men for ikke innloggede vil ikke disse produsentene lenger være synlige.