Norsk Gardsost skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innenfor kvalitet og økonomi og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet ellers. Norsk Gardsost skal få fram hvordan håndverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer.Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen. Organisasjonen arrangerer NM i Ost og Ostesymposium. Norsk Gardsost ble stiftet 8.mai 1997 på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

logo-norsk-gardsost-med-rose.jpg