Egenrevisjon er den enkleste måten for lokalmatprodusenter å dokumentere mattrygghet på, og vi heier på andre aktører som ønsker å synliggjøre arbeidet dere produsenter gjør på lokalmat.no.

Lokalmatprodusenter på lokalmat.no, kan enkelt overføre profil og produkter til Localfood. Flere lokalmatprodusenter har allerede profil hos Localfood og dersom du også ønsker dette finner du instruksjoner fra Localfood her eller besøk nettsiden til Localfood