Om Kurset

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av aktører, strukturer og prosesser i verdikjeden for mat, med vekt på råvaremarkedet, markedsreguleringen, eierskap, selgermakt, kjøpermakt og konkurranse på ulike ledd i verdikjeden, trender og endrede forbrukerpreferanser som påvirker verdikjeden, samt politiske og regulatoriske forhold utenfor landbruket.

For Hvem

Kurset er ment for ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, samt andre interesserte. Blant dere som er kvalifiserte for å delta, vil Norsk Landbrukssamvirke prioritere hvem som får plass. Dere som får plass på kurset vil få melding om dette noen dager etter påmeldingsfristens utløp.

Pris

Kurset koster kr.19 000,- eks mva, inkludert materiell

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema

  1. Verdikjeden for mat: Aktører og strukturer, eierskap og samvirke, verdikjedemodell.
  2. Markedsforståelse: Markedet som institusjon, konkurranseforhold og matvarer som økonomisk gode.
  3. Råvaremarkedene: strukturutvikling og landbrukspolitikk.
  4. Matvareindustrien: markedsregulering, konkurranseregler og internasjonale rammebetingelser.
  5. Dagligvaresektoren: konkurranseforhold, selger-/kjøpermakt, vertikal integrasjon og forbrukeratferd.
  6. Framtidsutsikter: Resultater, trender og drivere i verdikjeden for mat.

Les mer

https://www.landbruk.no/landbruk-arena/kurs-i-verdikjeden-av-norsk-mat/