Undersøkelsen tar for seg tre spørsmål: 

  • Hva er lokalmatprodusenters kompetansebehov?
  • Er dagens tilbud dekkende for lokalmatprodusenters kompetansebehov?
  • Bør de offentlige kompetansetilbudene justeres for å møte nye og endrede behov?

Gjennom å delta gir du de offentlige virkemiddelaktørene et bedre utgangspunkt for å videreutvikle kompetansetilbudet. Det vil på sikt gi deg som driver lokalmatbedrift et bedre tilbud

Det vil kun ta 6-8 minutter å svare på undersøkelsen, og du svarer gjennom å klikke på lenken under.

Link til Innovasjon Norge sin spørreundersøkelse.