Bedre synlighet

På Lokalmat.no kan du vise frem dine produkter til innkjøpere over hele Norge. Produsentene er selv ansvarlig for å registrere produkter og holde dem oppdatert.

Ved å registrere deg som produsent i Lokalmat.no blir du mer synlig for potensielle kjøpere. Du får din egen profil som du på en rask og enkel måte kan oppdatere. Du kan også fortelle historien som får deg til å skille deg ut og kanskje selge mer.

 

Bruk oblaten "Alt på stell"

Du vil gjennom egenrevisjonen i Kvalitetsystemet i landbruket (KSL) kunne dokumentere at du følger de lover og regler som kreves i lokalmatproduksjon og at du produserer trygg mat.

Du vil også kunne bruke oblatet "Alt på stell". Oblatet kan du vise på REKO-ringer, matfestivaler o.l. og viser at du arbeider med mattrygghet i henhold til de strenge reglene som er for matproduksjon i Norge og at du ivaretar mattryggheten.

Les mer om "Alt på stell" her
 


Les mer om hvorfor og hvordan du registrerer deg som produsent.