Definisjon av lokalmat:

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Stiftelsen Norsk Mat, dagligvarekjedene og Horeca utviklet følgende definisjon for lokalmat som brukes for å godkjenne produsenter: 

"Mat- og drikkevarer med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller råvarer"

Det gjøres en totalvurdering av hvor godt produktet passer til definisjonen der «lokal identitet» vektlegges mest ved tvilstilfeller.

 

Norsk råvare:

Rene råvarer må være 100 % norsk. For bearbeidede produkter er kravet 75 % norsk råvare. Se eventuelle unntak fra dette under avgrensninger for enkeltkategorier.

 

Avgrensninger for enkeltkategorier:

Kjøtt:

 • For ubearbeidet kjøtt (dvs. rene stykningsdeler som filet, etc.) råvaren være fra egen gård eller et definert geografisk område.
 • For bearbeidet kjøtt (pølser, spekemat, pinnekjøtt, etc.) BØR hovedråvaren være fra egen gård eller et definert geografisk område, men dette er ikke et absolutt krav såfremt oppskriften er lokalt basert.

Fisk:

 • All fisk skal være fanget i norsk økonomisk sone og landet i Norge.
 • Bearbeidet fisk må være foredlet i Norge.
 • For ubearbeidet fisk må det stå tydelig fangstområde på emballasjen.

Frukt, bær og grønnsaker:

 • Rene og ubearbeidede produkter må være norske.
 • Bearbeidede produkter: Bær/frukt/grønnsaker må være norsk. Saft, geleer, sirup, syltetøy og chutneyer er unntatt kravet om 75 % norsk så lenge bær/frukt er norsk.
 • Produktene må være produsert og pakket i Norge.
 • Produsenten selv må komme tydelig frem på pakningen.

Bakevarer:

 • Lefser, lomper, flatbrød og knekkebrød er definert som lokalmat. Disse varene kan være unntatt kravet om 75 % norsk råvare dersom tilgangen på norsk råvare er dårlig.
 • I tillegg kan andre bakevarer som bruker norsk mel med lokal identitet godkjennes.

Sjokolade:

 • Unntatt kravet om 75 % norsk så lenge produktene benytter norske råvarer i så stor grad som mulig. NB! Må inneholde noen norske råvarer for å godkjennes, f.eks. melk eller bær.

Øl

 


Klikk herfor registrering - følg instruksjonene
Når du har registrert deg kan du logge inn og opprette firmaprofil og legge inn produkter. 


Ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat om du har spørsmål og ønsker mer informasjon.

Lykke til!