Dette er Lokalmat.no

Her har vi samlet den norske lokalmaten, hvor hver av produsentene følger kravene til trygg mat. Lokalmat.no er et møtested mellom lokalmatprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.


Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fakta om Lokalmat.no

  • Fakta her om det er nyttig og relevant
  • Fakta her om det er nyttig og relevant
  • Fakta her om det er nyttig og relevant

Kontakt oss gjerne

Stiftelsen Norsk Mat

Møllergata 16 0179 Oslo

Mail

lokalmat@norskmat.no

Telefon

+47 123 45 678


Overskrift

Det enkleste stedet å finne nye produkter og produsenter i lokalmat-Norge er på Lokalmat.no. Innloggede innkjøpere får oversikt over egenrevisjonsstatus på produsenter dette sikrter at du som innkjøper kan være trygg på varene du kjøper. Både for en innkjøper som selger lokalmat i butikken, eller spisestedet som har lokalmat på menyen, er det nødvendig å ha god kontroll på leverandører. Lokalmat.no er en enkel måte å sikre at også de minste leverandørene leverer trygg mat i henhold til regelverket.

“Mattrygghet er var aller storste prioritet. Det gir bade produsent og innkjopere den kvaliteten vi er sa stolte over a ha her.”
Foto: Kari Nordmann

Foto: Kari Nordmann

Foto: Kari Nordmann

Foto: Kari Nordmann