Norsk brunørret har svømt i våre fjellvann siden siste isttid. I Sirdalsvannet drives produksjon av fjellørret hvor det kalde, friske vannet gir langsom vekst og dermed en råvare med en helt unik kvalitet. Ørreten saltes med Havsnø og modnes deretter i butt i 12 måneder før den pakkes for salg.

På gården Færden i Valdres har familien Wangensten raket ørret i generasjoner. Alledrede på 1800-tallet ble det hentet ut ørret fra vannene omkring som ble foredlet på gården. I dag foregår produksjonen i moderne lokaler, men oppskriftene og kravene til kvalitet er de samme.