Vilteksperten AS

Trøndelag

Vilteksperten er spesielt rettet mot nedskjæring og foredling av elg og rein, hvor mesteparten er leiearbeid til jegere. Vi kjøper også elg og rein som skjæres ned og foredles til produkter og spekemat under merkevaren Edelvilt og Edelsmak.

Vilteksperten har også nedskjæringen av produsentretur av småfe, storfe og svin for medlemmer i Nortura i Trøndelag.
Vi er også samarbeidspartner og produsent for mange småskalabedrifter fra Røros i sør til Hattfjelldal i nord.

Alle produkter fra Vilteksperten AS