Vesterhaugen Gårdsysteri

Innlandet

Økologisk godkjent småbruk med gårdsforedling.

Vesterhaugen er et lite småbruk som er blitt drevet økologisk i snart 30 år. Vi har et allsidig husdyrhold, med melkeku, griser, hest og høner. All melken fra våre 4 melkekuer av den gamle norske rasen STN foredles på gården. Vi produserer pultost, smør og rømme.

Vårt mål er å lage kvalitetsmat basert på gårdens ressurser!

Alle produkter fra Vesterhaugen Gårdsysteri

Vesterhaugen Gårdsysteri

Pultost

Innlandet

Mager ost av kumelk, tilsatt karve og salt

Gå til produkt