Våre Mangalitsagriser går ute hele livet på Løvaas Gard.
De spiser det de finner i skogen,
og har hytter med halm når de vil sove.

Grisene blir først slaktet når de er ca 16-18 mnd.
Så blir skinkene tørrsaltet og deretter modnet i minst 14 måneder.