Vi samarbeider med Anne-Britt Lavik på Lavik Bigard,
og derfra får vi kremet sommerhonning.
Lavik Bigard har bikubene sine i Langedalen i Arna, like i nærheten av oss. Her sanker biene honning fra naturen opp på Byfjellet