Vi samarbeider med Lavik Bigard, og derfra får vi flytende honning. Lavik Bigard har bikubene sine i Langedalen i Arna, like i nærheten av oss.
Kun den beste honningen kan bli til flytende honning.