VAREGGA - Mat fra Bergen består i dag av 2 gode nabogårder fra Arna, som en dag satt og snakket om sine planer. Ganske fort kom vi frem til at vi sikkert kunne få til mer sammen, en hver for seg. Derfor har vi nå gått sammen og starter opp eget firma som skal drive med foredling. Med oss på laget har vi etter hvert også fått Julie og Fredrik Log, stjernekokker som bor på Stord. De er våre matfaglige spesialister. Navnet Varegga kommer fra fjellområdet, som av Bergens befolkning er kjent som en del av Byfjellet, men som for oss på Arna siden er mest kjent som VAREGGA. Vi skal levere mat fra Bergen, til Bergen. Alt vi leverer skal ha opphav fra eller være foredlet i Bergen. Vi holder til i Arna, i det lengste sammenhengende landbruksområdet i hele Bergen Kommune. Her driver vi med storfe, sau/lam, utegående ullgris og hjorteoppdrett. I tillegg har vi høner, økologisk grønnsaksproduksjon og honning.