Vi tok over drifta på gården i 2010. Gården hadde da vært drevet med kornproduksjon de siste årene. Vårt ønske var å utvikle en levende gård med et spennende utvalg av produkter. Siden det hadde vært bier på gården i mange år var det naturlig å utvikle honningproduksjonen. Videre ønsket vi å få en utnyttelse av gamle gjengrodde beiter. Valget falt da på produksjon av kjekjøtt på ammegeit/Boergeit. Siden gården ligger i et svært aktivt grønnsak område ville vi også prøve å få til en grønnsaksproduksjon. I 2012 startet vi derfor opp med litt jordskokk som produseres for salg til privat og restaurant.