Trøan Gård

Nordland

Vi selger grønnsaker av høy kvalitet samt produserer kjøtt av sau og storfe

Her på gården selger vi poteter, samt produserer kjøtt av storfe og sau

Alle produkter fra Trøan Gård