Torgersen mat og pølsemakeri AS er en liten lokal produksjonsbedrift med 10 ansatte, som har drevet i Hokksund siden 1957. Vi produserer i hovedsak stekte produkter av fisk/kjøtt og møljekraft. Vårt nedslagsfelt er Kongsberg, Modum, Ringerike og Drammen.