Stavanger Ysteri ble etablert i 2015 av Lise Brunborg. Ysteriet har sine røtter i tradisjonell håndverksysting. Lise valgte imidlertid å etablere produksjonen i sentrum av Stavanger, slik at ysteriet kunne bli et utstillingsvindu for et nytt og bærekraftig norsk landbruk. Stavanger Ysteri ligger i en gammel emballasjefabrikk i Stavanger Øst. Denne bydelen var en gang selve hjertet i den lokale fiske- og hermetikkindustrien, og de siste årene har flere matprodusenter og restauranter funnet tilbake til tomme og fraflyttede fabrikker. Bydelen har blitt vekket til live igjen. Lises interesse for ost startet med en fascinasjon for melkas potensiale for forvandling – hvordan denne søte, milde væsken, som inneholder 86% vann, kan omskapes til ost med et utall forskjellige smaker og lukter, konsistenser og egenskaper. Med bare litt variasjon i kultur, osteløpe, salting og modning skapes et ubegrenset smaksmangfold. Lise bestemte seg for å la fascinasjonen bli et livsprosjekt. Hun tok en mastergrad i ostevitenskap før hun grunnla Stavanger Ysteri. Melk av ypperste merke er avgjørende for å kunne lage ost på et høyt nivå. Ysteriet får all melka levert fra Kølbjørn Anda på Leikvoll Økologiske Gard. Kolbjørn er en enestående økologisk produsent i vår region. Ute på marka bygger han opp mikrolivet og jordstrukturen. I fjøset tar han godt vare på kyrne, og rutinene ved melking er strenge. Melka ankommer ysteriet like etter melking, når den fremdeles er spenevarm. De gode bakteriene og enzymene i den rå melka tas vare på i osten, og bidrar, sammen med fôret og gårdens miljø, til ostens terroir. Det er en kombinasjon av tradisjonelt håndverk, teori og forskning – og masse hardt arbeid – som har gjort Stavanger Ysteri til en pioner i en voksende bevegelse av små økologiske produsenter. Vi skal fortsette å ivareta og utvikle håndverket. Samtidig vil vi sørge for at alt det gode i melka får komme til sin rett – på stadig nye måter.