* Karens 2018, Økologisk fra 2019 Plantevernmidlar har ikkje vore nytta på produksjonsarealet sidan 1982. * Walaker Store 176/21, sydvendt, solrikt, kalde vintrar, varme sumrar, nedbørsfattig, vatningsvatn ved Solvorn Vatningslag. * Tremodne frukter Hagen er passe stor til at han kan haustast når frukta er tremoden. * Eige produksjonslokale for eplemost, godkjent av Mattilsynet. * Varer kan hentast av kunde på heimeadressa eller * Varer kan bestillast og leverast til kunde pr bil til avtalt dato. * Plommer fra først i august til ut september. Discovery i september. Aroma og Raud Aroma i oktober. * Eplemost vert produsert fortløpande under innhausting. Friske nyhausta eple gir det beste produktet. Produksjonsprosessen er slik: Epla blir kverna (mos), mosen vert pakka i kunstfiberstoff til pakkar (50cmx50cmx8cm). Ein stabel av slike pakkar vert sett inn i ei "pakkpresse" der safta (mosten) vert pressa ut. Safta vert så overført til termostatkjelar og varma opp til 79 gr C (pasteurisert), og fylt i bags direkte frå tappekran på kjelen. Det er ingen tilsetjingar til eplemosten. Eplemost i bag kan lagrast lenge, gjerne 2 år, utan merkbar tap i kvalitet. Solvorn er ei idyllisk og fredeleg bygd ved Lusterfjorden lengst inn i Sognefjorden. Den tid fjorden var ferdselsveg var det annleis. Solvorn var stoppestad for fylkesbåtane. All varetransport frå og til Hafslo og Veitastrond gjekk om Solvorn. Her var det bank, gjestgiveri, lensmannskontor, sorenskrivar, bakeri og fleire butikkar. Største kyrkja i Luster ligg her. Her var fleire gardsbruk. Langs stranda var det høve å setje seg opp ein bustad for dei som ikkje hadde jord å dyrke og som levde av fiske, handverk og arbeid på gardane. "Bygningslova" den gong forlangte at avstanden mellom to hus måtte vere minst eit hammarslag. Slike strandsitjarmiljø var det i fleire av bygdene i Sogn. I Solvorn finn vi det best bevarte bygningsmiljøet som då også er verna. Annankvart år vert det arrangert "Strandsitjardager" med omvisning i husa og rundtur i geilane mellom husa. Det er og marknad med fokus på lokal tradisjon og høve til å smake m.a. sjømat og frukt. I 1875 vart den største garden i bygda, Walaker Store, parsellert og seld. Dyrkingsjorda låg i sydhellinga og strekte seg frå sjøen og oppover dalen. Fleire i strandsitjarmiljøet fekk seg ein parsell i Solvorn og ein skogs- og slåtteteig på innstrondi eller på utstrondi. Produksjonsgrunnlaget for Solvorn Frukt Mossestad er ein parsell frå Walaker Store.