Vi har hatt honningproduksjon siden 2004. Når røsslyngen kommer i blomst på fjellet flyttes bikubene fra dalbunnen i Øvre Rendal og til fjellviddene i øst. Her er det store områder med røsslyng som gir rikelig tilgang på nektar. I juli og august jobber biene iherdig mens lyngtrekket pågår, og lynghonningen blir dermed et smakfullt produkt som gjør at du kan oppleve den korte og hektiske blomstringstiden i Rendalen på nytt. Vi har investert i produksjonslokaler hjemme, så når høsten kommer blir biene flyttet hjem og klargjort for vinteren. Honningen blir pakket på glass og sendes etter hvert ut til kundene utover høsten og vinteren. Honning fra Solsiden Honning distribueres gjennom Rørosmat.