Geitene beiter på blomsterenger ved vår fjellgård (800moh) eller i fjellet ved setra 900moh). Om vinteren fores de med høy fra blomsterengene. Dette foret gir kremosten sin milde men utpregede smak.
Etter modningen og en eventuell krydring fylles kremosten på glass med skrulokk.
Melkens opphav kan spores tilbake til killingenes fødsel - det over mange generasjoner.