Med fjorden som opphav Alle våre øltypar er brygga med store mengder lidenskap og stoltheit, og ein øl frå vårt bryggeri skal vere like genuin som Sognefjorden sjølv. Vi brukar ikkje sjøvatn i brygget vårt, kjem inspirasjonen kjem heilt klart frå fjorden.