Sognefjord AS

Vestland

Sognefjorden er kompromisslaus. Lengst, djupast, og med moderne vikingar busett langs strendene. Ølet som ber den stolte fjorden sitt namn er også kompromisslaust, og eit resultat av ein idé som nokre av desse smågalne moderne vikingane fekk i 2018. Dei hadde lyst til å spele på identiteten, verdiane og historia til fjorden, og lage godt øl for tilreisande og fastbuande. Resultatet vart Sognefjord Bryggeri. Velkommen til oss!

Med fjorden som opphav
Alle våre øltypar er brygga med store mengder lidenskap og stoltheit, og ein øl frå vårt bryggeri skal vere like genuin som Sognefjorden sjølv. Vi brukar ikkje sjøvatn i brygget vårt, kjem inspirasjonen kjem heilt klart frå fjorden.

Alle produkter fra Sognefjord AS