SOGNEBIA

Vestland

SOGNEBIA driv eit småbruk på Ljøsne i Lærdal. Våre produksjonar er bierøkt, foredling av eige honning (om lag 1 tonn/år) og pollinering av frukt/bær. Me dyrkar og tindvedbær (8 daa.).

SOGNEBIA har følgjande honingsortar:

Fjordhonning (sommar-honning med hovudvekt på bringebærhonning)
Sognahonning (50/50 sommar- og lynghonning)
Enkelte år har me og Atlanterhonning (lynghonning)

Honningen er pakka i 140 g glas (36 glas i eska) og 350 g glas (12 glas i eska)

Alle produkter fra SOGNEBIA

SOGNEBIA

Fjordhonning i 140 og 350 g. glas

Vestland

Sommarhonning med hovudvekt på nektar frå bringebærblomar i Lærdal.

Gå til produkt

SOGNEBIA

Sognahonning i 140 og 350 g. glas

Vestland

50 % sommarhonning frå bringebærblomar i Lærdal og 50 % lynghonning frå røsslyng i Fjaler

Gå til produkt