Sognalam

Sogn og Fjordane

Sognalam er ein samanslutning av sauebønder frå Indre Sogn som har gått saman om å jobbe fram eit regionalt produkt av lam frå nettopp Indre Sogn.

Alle produkter fra Sognalam