Sognalam

Sogn og Fjordane

Sognalam er ein samanslutning av sauebønder frå Indre Sogn som har gått saman om å jobbe fram eit regionalt produkt av lam frå nettopp Indre Sogn.

Alle produkter fra Sognalam

Godkjenn produsent

Produsenten er godkjent, og er varslet på e-post.

×

Godkjenn produsent

Produsenten er fjernet som godkjent, og er varslet på e-post.

×

En feil oppstod

×

Producer has veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

Producer has no veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

En feil oppstod

×