Søylands Biegard

Vestland

Søylands Biegard er eit famileverksemd stasjonert på Store Milde kor bifolka overvintrar og honningen blir slynga og handsama fram til ferdig salsvare. Bifolka blir kvar vår leigd ut til pollinering av frukt i Hardanger. Vidare blir dei flytta til Voss for trekk (samling) på villbringebær, før dei blir flytta til Sotra for å trekke på lyng på ettersommeren.

Etter slynging av vår honning, blir den direkte rørt, så den blir mjuk og finkrystallisert. Det er derfor ikkje naudsynt å bruke varme for oppsmelting og me får derfor fram den unike smak og gode emner frå floraen som honningen kjem ifrå.
Me har dei siste 2 åra vunne både gull, sølv og bronse i NM i ulike honningtyper, arrangert av Honningcentralen

Alle produkter fra Søylands Biegard