Bodil og Ole Magne Omdal overtok Skråstad Gård gnr. 32 bnr. 6 i Kristiansand kommune høsten 2014. Etter overtakelsen er det blitt plantet frukttrær, bærbusker og rabarbra. Det er også oppført en ny driftsbygning med moderne lokaler for produksjon av saft, most og syltetøy samt lokaler for direktesalg. Produksjon og salg skjer gjennom Skråstad Gård AS.