Vi på Skjærgaarden er opptatt av levende matjord. Vi jobber for å skape et godt liv for mikroorganismene i jorda. Når jordlivet er rikt får vi sterke, friske og motstandsdyktige planter, og behovet for bruk av kjemisk plantevern blir mindre. Alt produksjonsavfallet på gården komposteres. Sammen med husdyrgjødsel fra gode kolleger i nærområdet, legger vi avfallet i ranker til kompostering. Komposten blir tilført jordene enten på våren eller på høsten - etter som når vi er ferdige med å høste årets grøde. Etter innhøsting av tidlige kulturer sår vi åkrene til med grønngjødsling for blant annet å forbedre jordas fruktbarhet, tilføre næringsstoffer og opprette det biologiske mangfoldet, til vi skal dyrke grønnsaker der neste gang.