Skifjorden Bryggeri

Sogn og Fjordane

Handtverksøl frå Ytre Sogn produsert av entusiastar som tørr å satse. Skifjorden Bryggeri produserar øl for folk flest, og vi er opptekne av å ha balanse i smakane våre.

Vilt, vakkert og heilhjerta

Skifjorden Bryggeri er resultatet av draumen til nokre ”galne” Skifjordingar. Skifjorden ligg ytterst ute i Ytre Sogn, og det er hav og fjell på alla kantar.

Vi ynskjer å lage så godt øl at vi kan skape arbeidsplassar, aktivitet og plassere Skifjorden på øl-kartet. Skal vi klare det må være gjere det vilt, vakkert og heilhjerta. Anten gjer vi det skikkeleg, eller så let vi det vere. Det betyr mykje arbeid og ingen lettvinte løysingar. Vi skal levere kvalitet – ikkje kvantitet.

Smaken skal være balansert i dei ulike typane av øl vi produserer. Du skal kjenne at det er balanse mellom humle, malt og gjær og du skal kjenne at ølet passar til ulike høve. Vi legg mykje arbeid i å utvikle desse smakane, og vi håpar verkeleg at du likar ølet vårt.

Alle produkter fra Skifjorden Bryggeri

Skifjorden Bryggeri

Kron

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Skifjorden Bryggeri

Opplett

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Skifjorden Bryggeri

Sytalaus

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Skifjorden Bryggeri

Slaur

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Skifjorden Bryggeri

Junaiten

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Godkjenn produsent

Produsenten er godkjent, og er varslet på e-post.

×

Godkjenn produsent

Produsenten er fjernet som godkjent, og er varslet på e-post.

×

En feil oppstod

×

Producer has veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

Producer has no veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

En feil oppstod

×