Vi er nå 8. generasjon som driver en liten familiegård på Meling på Austre Åmøy i Stavanger kommune. På gården er det funnet kulturminner fra så langt tilbake som steinalderen, helleristninger fra bronsealderen og gravfelt fra jernalderen. Dette viser oss at landskapet rundt oss er formet gjennom mennesker gjennom flere tusen år og derfor er landskapspleie blitt veldig viktig for oss. Highland cattle sammen med sau er de beste landskapspleierne og denne kombinasjonen synes vi gir mange gode fordeler. Vi har som mål å produsere det beste produktet på de ressursene som gården gir oss. Dette betyr at vår kjøttproduksjon er hovedsaklig basert på beitebruk og egenprodusert vinterfôr men svært liten bruk av kraftfôr. Vi vil ha frem mangfoldet av vekster i beite og bruker derfor lite kunstgjødsel på beitene, dette for å sikre oss at dyra får i seg i en variert kost. Min far var en av de første som startet med highland cattle i Norge ved å importere tre kviger fra Danmark i 1995, og dagens flokk stammer i all hovedsak fra disse tre kvigene. Den ene av disse, Maggie, ble 21 år gammel. Vi har konsentrert kalving om våren og slipper dyra ut på beite så snart vi kan etter kalving. Highland cattle er en sentvoksende storferase det dyra ikke er slaktemodne før de er ca 30 måneder gamle.Kjøttet er magert med mer protein, mer jern, mer intramuskulært fett, lavere kolesterol og mørere enn kjøttet fra andre storferaser.