Firmaets grunnlegger, Sigurd, var opprinnelig bonde, men ville søke nye muligheter ute i havgapet og kjøpte derfor øya Langbakken. Her startet han med produksjon av klippfisk. Sønnene Edvin og Sigurd Bjarne kom tidlig inn i firmaet. De kjøpte kystfrakteren «Eos» som de brukte til å frakte ferskfisk og saltfisk. I 1999 overtok Edvins sønn, Sigbjørn, hovedansvaret for bedriften. I dag driver Sigbjørn firmaet sammen med sine to sønner Emil og Ole Sigurd. I løpet av de siste 20 årene har omsetningen tidoblet seg og antall ansatte er i overkant av 20 årsverk. Til tross for store endringer over tid har fokuset på kvalitet aldri endret seg. Som for 90 år siden selger vi fiskeprodukter av de beste råvarene. Sigurd Folland AS selger fiskeprodukter av blant annet torsk, lange og brosme. Vi forsyner norske og utenlandske kunder med noe av det beste havet har å by på. All fisk pakkes og emballeres på en korrekt måte som garanterer lang holdbarhet og god kvalitet. Som en tradisjonsrik familiebedrift, har vi god greie på fisk og deler gjerne kunnskapen vår med kundene våre.