Ein modna kremost, modna på mjølkesopp i 10 dagar. Ein chevre-liknande ost av kumjølk.