Konsistensens er smøremyk og homogen i romtemperatur, fast i kjøleskaptemperatur.