Skjåkmjøl har har god og søtleg smak (ikke bitter), eit resultat av spesielt utvalde byggsortar og godt handverk. Mjølet er særleg godt egna for baking, med jamn kvalitet og høve til høg innblandingsgrad. Skjåkmjøl er basert på sjølve urkornet og handtilverka på ei tradisjonsrik bygdemølle sidan 1865. Skjåkmjøl er ei tradisjonsrik råvare veleigna for moderne brødvanar.