Mangalica Ullgris har et unikt kjøtt som er meget marmorert og berømt for sin gode smak og høye kvalitet. Kjøttet er markant mer fettmarmorert enn vanlig svinekjøtt. Vi har stort fokus på å utnytte mest mulig av dyret og dette blir ivaretatt med faglig kunnskap hos Rolis Kjøttkjeller & Catering. Det er en familiebedrift med høy ekspertise på Mangalica. De har lang erfaring på både slakting og foredling. Våre avlspurker er på Østre Pavestad gård. Her fødes grisunger ca to ganger i året. Når grisungene avvennes naturlig ved ca 3 måneders alder, flyttes de til Nordre Ilen gård. Her går slaktegrisene til de er 14 - 18 måneder gamle. Da kjører vi dem selv med egen livdyrhenger til et lite slakteri hvor de avlives uten bruk av gass. Ved å gjøre det på denne måten unngår dyrene stress. Våre Mangalica ullgriser har tilgang til utebeite hele året. De har sine soveplasser i hus med rikelig halm. Ullgrisene velger ofte å ligge ute og koser seg på gode plasser med halm. Vi forer våre Mangalica ullgriser med valset økologisk urkorn og økologisk kraftfor uten soya. De har alltid tilgang på gras enten i rundballer eller ferskt.