Våren 2017 ble Norsk Økoraps grunnlagt, og året etter etablerte de sin egen merkevare RO – Norsk Økologisk Rapsolje. I dag er det 15-20 lokale bønder som leverer raps til Norsk Økoraps og antallet øker. Den økologiske rapsen bøndene leverer inn presses til førsteklasses, kaldpresset rapsolje. Den helhetlige utnyttelsen av rapsen er en viktig del av vår historie. Restene av rapsfrøene etter pressingen kalles rapskake. Den er svært populær som proteinfôr hos lokale husdyrbønder. Denne doble utnyttelsen av rapsen fremmer det lokale landbruket og reduserer klimaavtrykket. Vår rapskake er en god proteinkilde for norsk husdyr, og det fører til at importen av blant annet soya reduseres. Kaldpresset, økologisk rapsolje er blant de aller sunneste og mest anvendelige matoljene på markedet. Vår olje har et svært lavt innhold av mettet fett, mye vitamin E og et høyt innhold av omega 3. RO - Rapsolje er en enkel, god og kortreist måte å gjøre hver matrett litt sunnere på. Vi i RO er stolte av å levere et økologisk produkt med et svært lite klimaavtrykk; gunstig for både lokal flora og fauna, og globalt.