Nordbu-bær er for deg som vil spise og tilby rene, lokale og smaksrike bærgleder. Rett og slett for deg som vil nyte norske bær på sitt beste med god samvittighet. Nordbu-bær (est. 2020), utvikler bærekraftig bærproduksjon av gamle norske tradisjonsbær, rød rips, solbær og stikkelsbær. Vi sanker også skogsbærene blåbær, krekling og tyttebær. Vi planter og utvider bærfelt på Nordbugården for å verne om kulturplantearven og tilby interessant og næringsrikt valg i matveien, samt stimulere til matglede. Det er i dag svimlende lav bærproduksjon i Norge, og vi importerer det meste av bærene vi ser i butikk og til ferskkonsum. Dette vil vi på gården Nordbu gjøre noe med og vi vil møte den voksende etterspørselen av bærekraftige lokale matvarer, slik at du får den beste bærgleden!