Noraker Gård

Innlandet

Noraker gård ligger i Aurdal i Valdres og har eget oppdrett, videreforedling og salg av rakfisk på garden. Selger mild, lagret og vellagret rakfiskfilet.

I år er det 50 år siden vi startet kommersielt med foredling av rakfisk på Noraker.
Det var Unni og Gunnar Noraker som startet med rakfisk i 1969. I dag er det neste generasjon ved Nils Noraker som fører tradisjonen videre. Noraker gård har gått fra far til sønn fra 1500-tallet og Nils er 14. generasjon som driver garden. De siste årene har vi produsert 30 tonn med rakfisk i året.

Alle produkter fra Noraker Gård

Noraker Gård

Gravet Norakerørret 150-350g

Innlandet

Gravet regnbueørret fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Flådd Rakfisk Vellagret 400-900g

Innlandet

Lagret Flådd Rakfisk fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Ramsløkrøkt Norakerørret 150-350g

Innlandet

Varmrøkt regnbueørret fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

10 kg Spann Rakfisk

Innlandet

10 kg spann med Rakfisk fra Noraker Gård

Gå til produkt

Noraker Gård

4 kg Spann Rakfisk

Innlandet

4 kg spann med Rakfisk fra Noraker Gård

Gå til produkt

Noraker Gård

Pepperrøkt Norakerørret 150-350g

Innlandet

Varmrøkt regnbueørret fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Flådd Rakfisk Lagret 400-900g

Innlandet

Lagret Flådd Rakfisk fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Flådd Rakfisk Mild 400-900g

Innlandet

Mild Flådd Rakfisk fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Hel Rakfisk Lagret 400-1100g

Innlandet

Lagret Hel Rakfisk fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Hel Rakfisk Vellagret 400-1100g

Innlandet

Vellagret Hel Rakfisk fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Hel Rakfisk Mild 400-1100g

Innlandet

Mild Hel Rakfisk fra Noraker Gård

Gå til produkt

Noraker Gård

Filetert Rakfisk Mild 150-450g

Innlandet

Mild Rakfiskfile fra Noraker Gård

Gå til produkt

Noraker Gård

Filetert Rakfisk Lagret 150-450g

Innlandet

Lagret filetert Rakfisk fra Noraker Gård.

Gå til produkt

Noraker Gård

Filetert Rakfisk Vellagret 150-450g

Innlandet

Vellagret Rakfiskfile fra Noraker Gård

Gå til produkt