Noraker Gård

Oppland

Noraker gård ligger i Aurdal i Valdres og har eget oppdrett, videreforedling og salg av rakfisk på garden. Selger mild, lagret og vellagret rakfisk.

Alle produkter fra Noraker Gård