Ljos og lett lager bryggja på malt av bygg frå Skjåk.