Hvis det kan interessere dem at vide, så er Peer Gynt en virkelig person der har levet i Gudbrandsdalen, rimeligvis i Slutninga af forrige eller i Begyndelsen af dette Aarhundre. Hans navn er endnu godt kjendt blant Almuen der oppe (Henrik Ibsen 1867). Henrik Ibsen vandra gjennom dalen i 1862, og vart fortalt historier og segn om Per Gynt. Per skulle ha svært godt lag med de underjordiske og var ein dugeleg skyttar og fiskar. Det fyrste Peer Gynt-stemnet fann stad i 1928, og sidan 1967 har stemnet vort arrangert årleg, som ei feiring av den lokale Per Gynt i møte med Ibsens Peer Gynt. Krekling og eine er av dei mest vanlege vekstene i dei fjellområda som Peer Gynt vanka.