Mor Åse er eit offer utsett for ein alkoholisert mann og ein udugeleg son, som ho likevel er så glad i. Åse mister gods og gard og dør utslitt, men vakkert.
Henrik Ibsen vandra gjennom dalen i 1862, og vart fortalt historier og segn om Per Gynt. Per skulle ha svært godt lag med de underjordiske og var ein dugeleg skyttar og fiskar. Det fyrste Peer Gynt-stemnet fann stad i 1928, og sidan 1967 har stemnet vort arrangert årleg, som ei feiring av den lokale Per Gynt i møte med Ibsens Peer Gynt.